โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา

หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งศาลา ตำบล ป่าหวาย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 720067

การศึกษาดูงาน

การศึกษาดูงาน

การศึกษาดูงาน

การศึกษาดูงาน

การศึกษาดูงาน

ดูงาน

ดูงาน

การศึกษาดูงาน โรงเรียนของเรานำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรได้ทำการต้อนรับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดสุคนธาราม ที่ได้ทำการศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนโรงเรียนของเรา