โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา

หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งศาลา ตำบล ป่าหวาย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 720067

กำจัดยุงลาย

กำจัดยุงลาย

กำจัดยุงลาย

กำจัดยุงลาย

กำจัดยุงลาย

กำจัดยุง

กำจัดยุง

กำจัดยุงลาย ทางโรงเรียนของเรา ต้องขอขอบคุณทาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลลำทหาร ที่ได้มาพ่นฉีดเพื่อกำจัดยุงลาย ภายในอาคารและโดยรอบโรงเรียน