โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา

หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งศาลา ตำบล ป่าหวาย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 720067

จิตอาสา

จิตอาสา

จิตอาสา

จิตอาสา

จิตอาสา

อาสา

อาสา

จิตอาสา ทางโรงเรียนของเรา ต้องขอขอบคุณ คณะจิตอาสา แต้มสี แต้มฝัน ปันพอเพียง  ที่ได้มามอบอุปกรณ์การเรียนการสอนและปรับปรุงสถานที่ภายในโรงเรียน