โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา

หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งศาลา ตำบล ป่าหวาย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 720067

ตอบปัญหา ทางวิทยาศาสตร์

ตอบปัญหา ทางวิทยาศาสตร์

ตอบปัญหา

ตอบปัญหา

ตอบปัญหา

ตอบปัญหา

ปัญหา

ตอบปัญหา ทางโรงเรียนของเราได้มมีการนำเด็กนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหาทาง วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี