โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา

หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งศาลา ตำบล ป่าหวาย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 720067

ทำบุญกฐิน

ทำบุญกฐิน

ทำบุญกฐิน

ทำบุญกฐิน

ทำบุญกฐิน

ทำบุญ

ทำบุญ

ทำบุญกฐิน  ทางโรงเรียนของเรา นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนได้ร่วมทำบุญกฐิน สามัคคี ณ วัดทุ่งศาลาประชาธรรม