โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา

หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งศาลา ตำบล ป่าหวาย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 720067

บุคคลากร

บุคคลากร โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เริ่มก่อตั้งเมื่อ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม เป็นโรงเรียนตำรวจ

บุคคลากร

อัพเดทล่าสุด