โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา

หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งศาลา ตำบล ป่าหวาย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 720067

สมอง ลักษณะสมองซีกขวาที่พัฒนาแล้วและวิธีพัฒนาสมองซีกขวา

สมอง IQ มีอิทธิพลสำคัญต่อการเรียนรู้ของบุคคลและการพัฒนาอาชีพ และประเด็นสำคัญที่กำหนดช่องว่าง IQ คือความแตกต่างในการพัฒนาสมอง สมองของมนุษย์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ สมองซีกซ้ายและซีกขวา จากการศึกษาพบว่าผู้ที่มีพัฒนาการทางสมอง สมองซีกขวานั้นฉลาดกว่าเช่น สมองซีกขวาของนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่อย่าง ไอน์สไตน์ นั้นได้รับการพัฒนาอย่างมาก พวกเขามีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์

และความสามารถในการสังเกตที่ยอดเยี่ยม ด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึงมีส่วนสนับสนุนอย่างมากในด้านวิทยาศาสตร์ ทำไมต้องพัฒนาสมองซีกขวา เรามักจะได้ยินคำพูดเกี่ยวกับการพัฒนาสมองซีกขวา ผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการพัฒนาสมองซีกขวาของลูกด้วย จุดประสงค์ก็เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของเด็ก อันที่จริง สมองของมนุษย์มีการแบ่งแยกที่ชัดเจน ของแรงงานและสมองซีกซ้ายมีเหตุมีผล

สมอง

การวิเคราะห์การใช้เหตุผล เรียกว่าสมองเชิงวิชาการ ในขณะที่สมองซีกขวามีการรับรู้มากขึ้น วาดรูป จังหวะ อารมณ์ จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ได้ดี เรียกว่าสมองสร้างสรรค์ การพัฒนาสมองซีกขวาช่วยเปิดช่องว่างสี่มิติของเด็ก เสริมความจำ และฝึกความสามารถของเด็กในการควบคุมอารมณ์ ทำให้เด็กมีความมั่นใจมากขึ้น พื้นฐานของความรู้ความเข้าใจและการรับรู้ของมนุษย์นั้น ขึ้นอยู่กับการจัดเก็บข้อมูล

นั่นคือหน่วยความจำ การพัฒนาสมองซีกขวาสามารถปรับปรุงความจำได้อย่างมาก และเพิ่มการจัดเก็บภาพในระยะยาว เพื่อให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่ธรรมดา จินตนาการเป็นแนวทางสำคัญ และการพัฒนาการใช้สมองซีกขวาจะช่วย เพิ่มความปรารถนาของเด็กในการสำรวจสิ่งต่างๆ ความคิดของพวกเขาจะกระตือรือร้นมากขึ้น และความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาจะดีกว่าคนอื่นๆ สมองซีกขวามีหน้าที่ควบคุมอารมณ์

และสามารถมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้คนได้ พฤติกรรมและนิสัยที่ดีคือกุญแจสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ หลังจากการพัฒนาและใช้งานสมองซีกขวาแล้ว เด็กๆจะมีประสบการณ์ความรักที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และมีความสามารถในการควบคุมที่แข็งแกร่งขึ้น อารมณ์ของตนเอง เมื่อถึงปัญหาก็แก้ไขได้อย่างใจเย็น แสดง EQ สูง เป็นที่นิยมของผู้คนมากขึ้น และหาความสุขได้ง่ายขึ้น อะไรคือลักษณะของเด็กที่มีสมองซีกขวาที่พัฒนาแล้ว

อย่างแรกถนัดซ้าย สมองซีกซ้ายและขวาควบคุมร่างกายสลับกัน สมองซีกซ้ายควบคุมร่างกายซีกขวา และสมองซีกขวาควบคุมร่างกายซีกซ้าย คนส่วนใหญ่มีการพัฒนาสมองซีกซ้ายมากกว่าสมองซีกขวา และคุ้นเคยกับการทำสิ่งต่างๆ จำนวนเด็กที่มีพัฒนาการทางสมองซีกขวาใช้มือซ้ายมากขึ้น ยืดหยุ่น หรือที่เรียกว่าถนัดซ้าย อย่างที่สอง หน่วยความจำที่แข็งแกร่งขึ้น สมองซีกซ้ายและซีกขวาของมนุษย์มีหน้าที่ในการจำต่างๆ

สมองซีกขวาจะมีแนวโน้มที่จะจำฉากภาพมากกว่า ด้วยเหตุนี้ เด็กบางคนจึงมีความสามารถในการจำภาพและมีความจำที่ลึกซึ้งสามารถเก็บสะสมไว้ในสมองเป็นเวลานาน เด็กเหล่านี้กำลังท่องจำ การใช้ประโยชน์จากแง่มุมนี้อาจช่วยประหยัดเวลาได้มากและเป็น อำนาจของนักเรียน ที่มีศักยภาพ อย่างที่สาม อุดมด้วยจินตนาการ เด็กช่างจินตนาการมักชอบถามว่าทำไม พฤติกรรมมักสับสน อย่างไรก็ตาม นี่เป็นหนึ่งในอาการของพัฒนาการ

ของสมองซีกขวา ด้วยเหตุนี้ผู้ปกครองจึงต้องตอบคำถามของลูกอย่างจริงจัง และสนองความอยากรู้ของตน วิธีพัฒนาสมองซีกขวา อย่างแรก ปลูกฝังความสนใจความสนใจเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาสมอง เสริมสร้างความคิดและความคิดสร้างสรรค์ ในกระบวนการให้ความรู้แก่ลูก ผู้ปกครองควรเก่งในการค้นหาสิ่งที่เด็กสนใจ และแนะนำ และปลูกฝังให้ทันท่วงที อย่างที่สอง นำความรู้มาให้เด็กๆ มากขึ้น

หากลูกเติบโตในสภาพแวดล้อมเดียว เขาจะคุ้นเคยกับสิ่งรอบตัว สมองจะคิดไม่ออก ออกกำลังกายไม่ได้ พ่อแม่มักจะพาลูกออกไปดูภูมิประเทศ เรียนรู้เกี่ยวกับนกและสัตว์ต่างๆ และเยี่ยมชมธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์ หอแสดงงานศิลปะ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การท่องเที่ยวสามารถเพิ่มจินตนาการ และความสามารถในการสังเกตของเด็กๆ และมีผลอย่างมากต่อการพัฒนาของสมองซีกขวา

อย่างที่สามเล่นเกมปัญญามากขึ้นกับลูกๆ ผู้ปกครองสามารถพาลูกๆไปเล่นเกมฝึกความจำได้เช่น การอ่านและเขียนข้อความสั้นๆ รูปภาพ อักษรและสัญลักษณ์อื่นๆ อย่างรวดเร็ว การเขียนบทกวีโบราณและข้อความอื่นๆ แบบไร้เสียง การเปิดวงจรข้อมูลหน่วยความจำอัตโนมัติในสมองซีกขวา และปรับปรุงความสามารถของสมองในการประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถปรับปรุงความจำได้อย่างมาก

อันที่จริงหลายคนเริ่มเลือกของเล่น เพื่อการศึกษาให้เด็กๆเล่นตั้งแต่อายุยังน้อย ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติของเด็กๆเท่านั้น แต่ยังช่วยให้พวกเขาได้รับแรงบันดาลใจ และออกกำลังกายจากเกมอีกด้วย วิธีการเลือกของเล่นเพื่อการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็ก ได้กลายเป็นปัญหาใหญ่สำหรับผู้ปกครองหลายคน นักจิตวิทยาเด็กชื่อดังระดับโลกเชื่อว่าความรู้ที่เด็กๆ ยอมรับได้อย่างรวดเร็วก็คือพวกเขาซึมซับผ่านเกม

ซึ่งจะทำให้เด็กๆประทับใจและจดจำได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น วิธีการเรียนรู้ในเกมจะไม่ทำให้เด็กๆเบื่อหน่าย พวกเขาไม่ต้องการให้ผู้ปกครองคอยดูแลตลอดเวลา พวกเขาจะมีความอดทนและความสนใจเพียงพอ และแม้กระทั่งวางโทรศัพท์มือถือลงและเริ่มติดต่อกับของเล่นเพื่อการศึกษา อย่าคิดว่ามันเป็นแค่ของเล่นพับกระดาษ แต่เป็นของเล่น มีชีวิตที่ทำให้เด็กๆวางโทรศัพท์ลงและเล่นกับมันได้จริงๆ มีเหตุผลที่จะเห็นของเล่นเหล่านี้

ที่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง และก็พบว่ามันท้าทายมาก กระดาษของเล่น เมื่อเทียบกับรุ่นดั้งเดิม หลังจากที่เวอร์ชันภาษาได้รับการปรับปรุงแล้ว จะมีเครื่องหมายพิเศษอยู่ที่นั่น ซึ่งไม่เพียงแต่สะดวกต่อการเย็บ แต่ยังง่ายสำหรับเด็กในการเริ่มต้นอีกด้วย ของเล่นวิเศษดังกล่าวไม่เพียงแต่ต้องการให้เด็กใช้สมองทำของเล่น แต่ยังช่วยให้เด็กได้สัมผัสกับความสุขจากการลงมือปฏิบัติจริง

จากประสบการณ์ตราบใดที่ลูกน้อยยังยุ่งอยู่ได้ เธอจะไม่ต้องการดูทีวีหรือเล่นโทรศัพท์มือถือ หลังจากที่ซื้อมันมาลูกและพ่อก็รีบไปเล่น และทั้งเด็กและเยาวชนก็ถูกลากกลับสู่ความเป็นจริง หากคุณต้องการให้บุตรหลานของคุณวางผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ การลงโทษเป็นเพียงกลยุทธ์ที่ช้าลงและเป็นไปไม่ได้ที่จะป้องกัน ไม่ให้เด็กเล่นผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์โดยสมบูรณ์ด้วยการกำหนดกฎเกณฑ์

การเบี่ยงเบนความสนใจเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทั้งอาการและสาเหตุ หากคุณยังกลัวว่าลูกของคุณจะเล่นกับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเวลานาน ซึ่งจะทำให้เขาเติบโตช้าในอนาคต คุณอาจลองของเล่นชิ้นเล็กๆ เหล่านี้ซึ่งไม่เพียงแต่จะพัฒนา สมอง และฝึกฝนการลงมือทำ ความสามารถ แต่ยังทำให้เด็กตกหลุมรักกับความสุขของการสำรวจ

อ่านต่อได้ที่>>> พีระมิด ดิลต์ 6 ขั้นตอนสู่จุดสูงสุดของความสำเร็จมีอะไรบ้าง