โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา

หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งศาลา ตำบล ป่าหวาย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 720067

สู้โควิด

สู้โควิด

สู้โควิด

สู้โควิด

โควิด

โควิด

 

สู้โควิด ทางโรงเรียนของเราได้มีการนำนักเรียนเข้าแข่งขัน โครงงานวิทยาศาสตร์ สู้โควิด 19 ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี