โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา

หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งศาลา ตำบล ป่าหวาย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 720067

อาคารสถานที่

อาคารสถานที่ ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา

อาคารสถานที่ อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2523
อาคารสถานที่ อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2537
อาคารสถานที่ อาคารเรียน
อาคารอนุบาล
ปีที่สร้าง 2554
อาคารสถานที่ อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2557
อาคารสถานที่ อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2525
อาคารสถานที่ อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2536
อาคารสถานที่ อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2535
อาคารสถานที่ อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2551
อาคารสถานที่ บ้านพักครู
สปช.303/28
ปีที่สร้าง 2547
อาคารสถานที่ ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2537
อาคารสถานที่ ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2525
building12 ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2560
building13 บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2540
building14 สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2552
building15 ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2538
building16 ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2542

อัพเดทล่าสุด