โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา

หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งศาลา ตำบล ป่าหวาย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 720067

เกษตรและสหกรณ์

เกษตรและสหกรณ์

เกษตร

เกษตรและสหกรณ์

เกษตรและสหกรณ์

เกษตรและสหกรณ์

เกษตร

เกษตรและสหกรณ์ ทางโรงเรียนของเราขอคำขอบคุณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตรที่ได้มามอบ โทรทัศน์จำนวน 2 เครื่อง ให้กับทางโรงเรียน