โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา

หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งศาลา ตำบล ป่าหวาย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 720067

โรคหนองใน ส่งผลกระทบอย่างไรกับร่างกายบ้าง

โรคหนองใน เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วิธีการรักษาหลังเป็นโรคหนองใน โรคหนองในคือ การติดเชื้อที่เป็นหนองในระบบทางเดินปัสสาวะ ที่เกิดจากเชื้อไนซีเรียโกโนเรียอี นอกจากนี้ ยังสามารถบุกรุกตา หลอดลม ลำไส้ตรงและกระดูกเชิงกราน รวมทั้งการติดเชื้อที่แพร่กระจายในเลือด เมื่อโรคแพร่กระจายไปมากขึ้น ก็อาจทำให้ระบบสืบพันธุ์เสียหายได้ รวมถึงส่วนอื่นของร่างกาย

โรคหนองใน

สามารถทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรัง ของอวัยวะสืบพันธุ์ได้ ซึ่งนำไปสู่ภาวะมีบุตรยาก เพราะเป็นหนึ่งในโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั่วไป ดังนั้นวิธีการแพร่เชื้อโรคหนองในเป็นอย่างไร เกิดจากการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คิดเป็น 95 เปอร์เซ็นต์ รวมถึงการมีเพศสัมพันธ์ การสัมผัสร่างกายสู่ผิว ผิวหนังและเยื่อเมือก ของบริเวณอวัยวะเพศมีความบาง หลอดเลือดมีภาวะเลือดคั่งมาก ในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ อาจทำให้เกิดความเสียหายได้ สำหรับการบุกรุกของเชื้อโรคหนองใน

การติดเชื้อจากการสัมผัสทางอ้อม เสื้อผ้า เครื่องนอน สิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์เครื่องใช้ ห้องน้ำ ห้องสุขา และผ้าเช็ดตัวที่ใช้โดยผู้ป่วยโรคหนองใน อาจปนเปื้อนสารคัดหลั่งของผู้ป่วย และเป็นพาหะนำโรค ซึ่งอาศัยอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคหนองใน คนมีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย เมื่อสัมผัสกับสิ่งของเหล่านี้ที่เปื้อนแบคทีเรียก่อโรค

การติดเชื้อทางเลือด ในช่วงระยะฟักตัวของโรคหนองใน ถึงแม้ว่าร่างกายจะติดเชื้อจากเชื้อโรค ก็ไม่สามารถแสดงอาการทางคลินิกได้ คนสุขภาพดีหรือผู้ป่วยโรคอื่นๆ สามารถเข้าสู่กระแสเลือด หรือผลิตภัณฑ์จากเลือดที่จัดหาให้ ซึ่งสามารถ ทำให้ผู้รับเลือดที่เป็นโรค การติดเชื้อในรก ของหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคหนองใน ถ้าตรวจไม่พบ รักษาไม่ทันหรือรักษาไม่ครบถ้วน

เชื้อก่อโรคหนองใน สามารถส่งไปยังทารกในครรภ์ได้ทางกระแสเลือดของรก ทำให้ทารกในครรภ์เป็นโรคหนองในแต่กำเนิด การติดเชื้อในช่องคลอด เมื่อทารกในครรภ์ผ่านช่องคลอดที่ติดเชื้อหนองใน เชื้อโรคหนองในช่องคลอด สามารถแพร่เชื้อไปยังทารกในครรภ์ และทำให้เกิดการเจ็บป่วยของทารกแรกเกิดได้

วิธีการแพร่เชื้อหนองใน การป้องกันโรคหนองใน ควรให้ความสนใจในการห้ามผู้ป่วยโรคหนองในและเด็ก โดยเฉพาะเด็กผู้หญิง เตียงที่ใช้ร่วมกัน การอาบน้ำรวมกัย ผ้าเช็ดตัว ในบริเวณที่มีความชุกสูง ควรใช้สารละลายซิลเวอร์ไนเตรท หรือยาปฏิชีวนะที่มีประสิทธิภาพอื่นๆ ทารกแรกเกิดสามารถใช้ยาหยอดตา

การใช้ถุงยางอนามัย สามารถลดอุบัติการณ์การติดเชื้อไนซีเรียโกโนเรียอีได้ ในห้องอาบน้ำสาธารณะ ไม่แนะนำให้อาบน้ำฝักบัว ผู้ป่วยให้ความสำคัญกับสุขอนามัยส่วนบุคคล และควรแยกตัว ไม่ใช้เตียง หรืออ่างอาบน้ำร่วมกับสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะผู้หญิง

ควรเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ส่งเสริมความสะอาดในตนเอง รักษาทันเวลาหลังเจ็บป่วย เพื่อไม่ให้แพร่เชื้อไปยังคู่สมรสและผู้อื่น ให้ความสนใจกับการแยกตัว ควรหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์จนกว่าจะหายขาด เป็นการดีกว่าที่จะรักษาคู่เพศเดียวกัน เพื่อค้นหาสาเหตุของโรค

เมื่อทารกแรกเกิด สามารถติดเชื้อทางช่องคลอดของมารดาที่เป็นโรคหนองใน โรคหนองใน สามารถบุกรุกดวงตา และทำให้ตาอักเสบได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันโรคตาแดงในทารกแรกเกิด ควรใช้ซิลเวอร์ไนเตรท 1 เปอร์เซ็นต์ ในการป้องกันโรคตา สำหรับทารกแรกเกิด การรักษาโรคหนองใน ดังนั้น ควรวินิจฉัยโดยเร็วที่สุด และรักษาทันเวลา

การวินิจฉัยควรได้รับการกำหนดโดยเร็วที่สุดหลังจากการเจ็บป่วย และไม่ควรให้การรักษาโดยพลการก่อนการวินิจฉัย ควรทำการรักษาทันทีหลังการวินิจฉัย เป็นที่ชัดเจนว่า มีการดื้อต่อยาเพนิซิลลิน เตตราไซคลินหรือไม่ แนวทางการรักษาอย่างถูกต้องจะเป็นประโยชน์ ตรวจให้ชัดเจนว่า โรครวมกับการติดเชื้อคลามัยเดีย หรือเกิดการติดเชื้อไมโคพลาสมาหรือไม่ หากรวมกับการติดเชื้อ ควรจัดทำแผนการบำบัดด้วยยาร่วมกัน

ควรชี้แจงประเภททางคลินิกเพื่อดูว่า มีภาวะแทรกซ้อนหรือไม่ การจำแนกประเภททางคลินิกที่ชัดเจน มีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อแนวทางการรักษาที่ถูกต้อง ควรประเมินผลการรักษาอย่างเคร่งครัด และการสังเกตติดตามผล ควรเข้าใจมาตร ฐานการรักษาอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามการประเมินผลการรักษา หลังจากได้มาตรฐานการรักษาแล้วเท่านั้น จึงจะถือว่าหายขาด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ บุคคลที่หายขาดควรทบทวนอาการเป็นประจำ

การรักษาที่ถูกต้อง ควรเพียงพอและสม่ำเสมอ เพื่อให้ครอบคลุม ควรเลือกยาที่ไวต่อยาไนซีเรียโกโนเรียอีมากที่สุด ปริมาณยาต้องเพียงพอ การรักษาต้องสม่ำเสมอ และวิธีการใช้ยาที่ถูกต้อง การตรวจและรักษาคู่นอนพร้อมกัน สามีและภรร ยาของผู้ป่วย หรือคู่นอนทั้งคู่ ควรได้รับการตรวจและรักษาพร้อมกัน

ภาวะแทรกซ้อนของ โรคหนองใน ของผู้ชาย มักมีอาการคัน มีอาการเจ็บปวดเล็กน้อย อาการบวมน้ำ ในกรณีที่รุนแรง จะบวมน้ำอย่างเห็นได้ชัด เพราะเกิดการอักเสบอย่างมาก โรคหนองในท่อปัสสาวะ หากหนองในไม่หายเป็นเวลานานหลังจากผ่านไปหลายเดือนหรือหลายปี ก็อาจทำให้เกิดการตีบตันของท่อปัสสาวะได้ ในตอนแรก ผู้ป่วยไม่มีความรู้สึกและค่อยๆ ปัสสาวะไม่ดี ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะอ่อน และไม่สามารถปัสสาวะได้โดยตรง

อ่านต่อได้ที่>>> โรคตาแดง มีอาการอย่างไรและควรดูแลตัวเองอย่างไร